Q/A Årskort
Årskort 2020

Jag vill avstå återbetalning för mitt årskort 2020. Hur gör jag?
Formuläret för efterskänkning av årskort hittar du här: www.aikfotboll.se/foraik

Vad är den exklusiva souveniren som erbjuds till de som avstår återbetalning för sitt årskort?
Mer information om den exklusiva souveniren hittar du här: www.aikfotboll.se/nyheter/exklusiv-presentbox-for-dig-som-valt-att-efterskanka-ditt-arskort

Hur får jag min exklusiva souvenir?
Paketet som utgör den exklusiva souveniren kommer att skickas per post till den adress som står angiven på biljettkontot. Distributionen inleds den 7 december 2020.

Jag  avstod återbetalning av mitt årskort och valde att få den exklusiva souvenir som utlovades. Men har inte fått den.
I det fall den utdelningsadress som är registrerad på ditt användarkonto i biljettsystemet är ofullständig eller felaktig så kommer du att kontaktas via e-post för information om vad som gäller. Har du frågor går det bra att kontakta arskort@aikfotboll.se. Du kan också själv enkelt logga in i biljettsystemet för att uppdatera din utdelningsadress.

Jag vill begära pengar tillbaka för mitt årskort 2020. Hur går jag tillväga?
Mejla arskort@aikfotboll.se och ange ditt kundnummer. Pengar kommer att betalas tillbaka med start måndagen den 14 december 2020 och fortgå under januari månad. Har du ej begärt återbetalning senast den 31 december 2020, kl 23:59 så tillfaller pengarna AIK Fotboll per automatik.

Om jag inte aktivt begär tillbaka pengar för mitt årskort för 2020 får AIK Fotboll behålla pengarna då?
Ja, har du ej aktivt begärt en återbetalning senast den 31 december 2020, kl 23:59 tillfaller pengarna AIK Fotboll.

Om jag har övriga frågor om årskort 2020 vem ska jag kontakta?
Det går alltid bra att kontakta arskort@aikfotboll.se.

Vad händer med min biljettvoucher för säsongen 2020?
När pandemin slog till i Sverige under våren 2020 inledde AIK Fotboll en stödkampanj vid namn ”Det som får oss att leva, inte bara existera”. Som en del av denna kampanj fanns möjligheten att köpa biljettvouchrar, dessa skulle fungera som presentkort för lösbiljetter senare under säsongen. Tyvärr uppstod aldrig möjligheten att köpa lösbiljetter under 2020 och därför kommer samtliga biljettvouchrar att förlängas till och med 31 december 2021. Det går även bra att använda din biljettvoucher som delbetalning för Årskort-21.

Årskort – 21
Varför är det viktigt för AIK Fotboll att så många som möjligt köper Årskort-21?
2019 omsatte AIK Fotboll 53,5 miljoner kronor i match- och biljettintäkter. Av dessa stod årskorten för 23,5 miljoner kronor. I år har dessa intäkter minskat dramatiskt kopplat till coronapandemin. AIK Fotboll har, tack vare en bra kassa, stora kostnadsbesparingar och ett fantastiskt engagemang från våra supportrar och sponsorer kunnat hantera året. Men det har fått stora effekter för vår verksamhet. För att undvika en ännu större skada är en årskortsförsäljning extremt viktig för oss, inte minst för att klara den vinterperiod som kommer nu då vi normalt sett lever på den kassa som vi byggt upp under föregående år. AIK Fotboll behöver allt stöd som vi kan få så länge publikrestriktionerna finns kvar och vi är enormt tacksamma för detta.

Vad kostar Årskort – 21?
Vi vet att coronapandemin har slagit olika hårt mot människors privatekonomi. Vi vet också att viljan finns från AIK:are att hjälpa till om möjligheten ges. Därför har vi prissatt årskortet i sju olika steg. Du väljer själv vad du har möjlighet till att betala. Vi vill att alla som har möjlighet att köpa Årskort-21 ska känna att de bidrar på det sätt som de kan.

De olika priserna du som årskortsinnehavare har att välja mellan är:
1 250 kr
1 500 kr
1 750 kr
2 000 kr
2 350 kr
2 750 kr (inkluderar 15% rabatt på aikshop.se under 2021)
3 000 kr (inkluderar 20% rabatt på aikshop.se under 2021)

Vad ingår i Årskort -21?
Årskort-21 garanterar dig inte till en plats vid AIK Fotbolls hemmamatcher utan erbjuder endast möjligheten till att få en biljett. Förfarandet kring vilka som kommer att få tillgång till matchbiljett är beroende av de restriktioner som gäller för tillfället av matchen. AIK Fotboll kommer löpande att informera kring detta. För tydlighetens skull vill vi däremot betona att det inte utgår någon extra kostnad i det fall en årskortsinnehavare erhåller en biljett utan kostnaden är täckt via köpet av årskortet.

Ett fysiskt årskort kommer inte att vara nödvändigt för att få access till Friends Arena vid hemmamatcher. Eventuell biljetthantering kommer att ske via ditt konto i biljettsystemet. Du kommer att behöva välja en av AIK Fotboll utvalda platser med hänvisning till de direktiv och restriktioner som gäller vid tillfället.

Vad gäller angående den 15% rabatt som jag valde som kompensation för att jag avstod återbetalning av mitt årskort för 2020?
En rabatt på 15% på kommande årskortsköp erbjöds som en alternativ ersättning vid efterskänkning av årskortet för 2020. Väljer du att avstå från att köpa Årskort-21 kan du nyttja rabatten till förnyelse av ditt ordinarie årskort inför 2022 alternativt när ett årskortssläpp utan restriktioner är möjligt. Om du däremot köper Årskort-21 kommer du inte kunna spara rabatten till senare säsongs årskortsköp och betala ordinarie pris för Årskort-21 utan rabatten kommer att vara förbrukad vid ditt nästkommande årskortköp – oavsett om du väljer att nyttja den eller ej.

Rabatten erhålles i form av en rabattkod som kommer att skickas ut i ett separat mail. Har du efterskänkt mer än ett årskort erhåller du samma antal koder som de antal årskort du har efterskänkt. Det går bra att använda flera koder i samma transaktion för att få rabatt på flera årskort utan att behöva göra mer än en transaktion. Däremot kan inte fler rabattkoder kombineras vid köp av ett årskort.

Har du efterskänkt fler årskort, men väljer att endast köpa ett Årskort-21 har du möjlighet att använda resterande rabattkoder vid förnyelse av de kvarvarande ordinarie årskorten inför ett årskortssläpp utan restriktioner.

Mer information om rabatten kommer i ett separat mejl tillsammans med din rabattkod. Vid frågor var god kontakta arskort@aikfotboll.se .

Kommer jag att få sitta/stå på min vanliga plats från det årskort jag har nu? Hur mycket publik måste AIK Fotboll få släppa in för att alla årskortsinnehavare -21 ska få komma in och sitta/stå på sin sedan tidigare valda plats?
AIK Fotboll har årskortsinnehavare på både läktare 1 och 2 på Friends Arena. I princip behöver samtliga publikrestriktioner ha släppts på för att vi ska kunna garantera samtliga AIK:are att köpa årskort till sin sedan tidigare valda plats.

Har AIK Fotboll en plan för att smittsäkra publika matcharrangemang?
Ja, absolut. Mer information om det kommer att komma i samband med att första hemmamatchen med publik spelas.

När kommer AIK Fotboll att börja släppa in publik?
När restriktionerna för allmänna sammankomster tillåter 300 personer eller fler.

Kommer personer som inte köpt Årskort-21 att få möjlighet att se matcher på plats om det fortfarande finns publikrestriktioner?
Om publikrestriktionerna innebär en högre kapacitet än antalet sålda årskort så kommer kvarvarande platser att säljas även till de som inte köpt årskort.

Hur väljs vilka som får gå på match ut om det inte finns plats för alla årskortsinnehavare?
Detta tillvägagångssätt kommer att utgå från tillåten kapacitet och antal sålda årskort. Det går därför ej att svara på just nu. Information om det kommer att komma när/om det blir aktuellt.

Kan jag köpa fler Årskort – 21 och få fler chanser att vinna lottning om att få gå på match?
Ja, skulle biljetter till en match lottas ut till ett större antal årskortsinnehavare så är chansen att få en biljett högre desto fler köpta årskort.

Varför frångår AIK Fotboll ”Alla eller ingen”-principen?
Förutsättningarna inför säsongen 2020 var att alla skulle kunna se samtliga hemmamatcher från sin valda plats. När så inte kunde ske har AIK Fotboll valt att stå solidariska med de som inte skulle ha fått möjlighet till att nyttja sitt årskort. Inför 2021 ser situationen annorlunda ut – vi kan i förväg presentera vilka förutsättningar som gäller vid ett köp av Årskort-21. AIK Fotboll bedömer också att årskortsförsäljningen skulle påverkas kraftigt om samtliga möjligheter till att kunna se fotboll på plats skulle vara stängda till dess att restriktionerna var släppta. Därför väljer vi en annan hållning inför 2021 än vad vi haft under 2020.

Förbinder jag mig att köpa årskort för resterande del av säsongen 2021 om allt återgår till det normala alternativt att det finns plats för alla årskortsinnehavare att sitta på sina valda platser?
Nej, du förbinder dig inte att köpa ditt ordinarie årskort i det fall att restriktionerna släpper och det finns möjlighet för samtliga årskortsinnehavare att nyttja sin sedan tidigare valda plats igen. Även du som inte har ett årskort redan är inte förbunden till att skaffa ett i detta skede. Om situationen blir som beskrivits ovan kommer ett nytt årskortssläpp att genomföras med en förnyelseperiod för de som redan har ett ordinarie årskort sedan tidigare och en nyförsäljningsperiod för de som inte är befintlig årskortsinnehavare. Både befintliga och nya årskortsinnehavare har dock möjligheten att nyttja betalningen för Årskort-21 som en delbetalning för deras nya årskort. Väljer en innehavare av Årskort-21 att inte förnya eller införskaffa ett ordinarie årskort kommer däremot ingen återbetalning av Årskort-21 att vara möjlig.

Räknas det jag betalar för Årskort-21 som en delbetalning för mitt årskort om läget återgår till det normala eller att AIK Fotboll får släppa in tillräckligt med publik för att alla ska kunna sitta stå på sina valda platser?
Förnyelse av de årskort som köptes inför säsongen 2020 kommer enbart att ske då publikkapaciteten är helt opåverkad av restriktioner kopplade till pandemin. Ifall detta sker innan halva säsongen har spelats så kommer en förnyelse att inledas av de vanliga årskorten och då gäller summan för Årskort-21 som en delbetalning.

Hur mycket måste jag lägga till för att köpa mitt ordinarie årskort om läget är normalt?
Det beror på priset på ditt vanliga årskort samt vad du valt att betala för Årskort-21, mellanskillnaden är vad du betalar. Skulle ditt vanliga årskort kosta mindre än vad du betalat för Årskort-21 så sker en förnyelse automatiskt och mellanskillnaden tillfaller dig som en rabatt på årskortet inför 2022.

Vad händer med mina årskortsplatser om jag inte köper Årskort -21?
Vi håller de frysta i biljettsystemet tills att publikkapaciteten är helt opåverkad av restriktioner kopplade till pandemin, då inleds en ny förnyelse och du har möjlighet att förnya ditt årskort.

Jag valde 15% rabatt på mitt årskort för 2021 när jag valde att avstå återbetalning av mitt årskort för 2020. Får jag behålla den rabatten till 2022 om jag inte köper årskort 2021?
Ja, köper du årskort inför 2021 så måste rabatten nyttjas. Väljer du att avvakta tills 2022 så kan du spara din rabatt.

Vi är några i vårt årskortssällskap som vill köpa Årskort -21 samt några som inte vill köpa. Hur går vi tillväga?
Årskort-21 är ett nytt årskort opåverkat av tidigare säsongers årskortsköp. Att köpa Årskort-21 är därför inte att betrakta som en förnyelse. Om några i sällskapet inte önskar köpa Årskort-21 är det således bara att anpassa antalet kort vid köptillfället.

Jag vill betala hela mitt ordinarie årskort på en gång i alla fall. Hur går jag tillväga?
Årskort-21 är redan prissatt och de ordinarie årskorten är frysta. Önskar du spendera den summa som täcker ditt vanliga årskort så rekommenderar vi att du köper fler antal Årskort-21 till dess att totalsumman motsvarar summan av ditt ordinarie årskort. I tillägg ökar dina möjligheter till en matchbiljett.

Behöver jag ett fysiskt årskort?
Nej, Årskort-21 laddas upp på ditt konto i biljettsystemet. Det är från detta konto som du sedan plockar ut biljetter till hemmamatcher när/om det är möjligt. Årskort-21 kommer dock att erbjudas även som ett fysiskt kort. Kortet fyller ingen funktion i entrén, men har naturligtvis ett samlarvärde. Det fysiska kortet går att köpa till för 75 kronor/årskort när du köper ditt Årskort-21.

När skickas årskorten för 2021 ut?
Värdet i Årskort-21 laddas på ditt konto i biljettsystemet omgående vid köp. Distribution av de fysiska korten kommer att inledas i början av februari 2021.

Om ingen publik tillåts under säsongen 2021 kan jag begära återbetalning?
Nej, Årskort-21 är inte återbetalningsbart.

Om ingen publik tillåts under säsongen 2021 räknas det jag betalat för Årskort -21 som en delbetalning av årskort för 2022?
Nej, tyvärr inte. I Årskort-21 är inga matcher garanterade utan endast möjligheten att få tillgång till biljetter/matcher. Därmed är värdet för kortet levererat i samband med köp, oavsett hur publikfrågan utvecklas under 2021.

Jag är rörelsehindrad och vill köpa Årskort-21. Kommer jag att kunna nyttja platser för rörelsehindrade? Behöver jag ytterligare årskort för brukare, ledsagare eller assistent?
Årskort-21 ska självklart vara tillgängligt för alla supportrar. Rutiner kring entré och plats återkommer vi med när det blir aktuellt med match inför publik. Du behöver inte införskaffa ytterligare årskort för din brukare, ledsagare eller assistent.

Jag har köpt Årskort-21 till ett dyrare pris och ska få en rabatt i AIK Shop, hur fungerar detta?
En rabattkod kommer att mejlas till dig. Rabattkoder börjar distribueras i januari 2021.

Är hemmamatcher i Svenska cupen eller träningsmatcher inkluderade i Årskort-21?
AIK Fotbolls gruppspelsmatcher i Svenska cupen är inkluderade i Årskort-21. Däremot gäller särskilda bestämmelser vid eventuella träningsmatcher eller slutspelsmatcher i Svenska cupen.

Gäller Årskort-21 även på AIK Fotboll Dams hemmamatcher på Skytteholms IP?
Eftersom AIK Fotboll har olika biljettsystem för herrarnas och damernas matcharrangemang har vi inte möjlighet att nyttja ett gemensamt årskort för båda verksamheterna. Ett liknande årskortsupplägg kommer att presenteras för damernas matcher på Skytteholms IP i god tid innan säsongsstart.

Varukorg

Redigera